तपाइले परिक्षणको लागि पेश गर्नु भएको माटोको नमुना परिक्षण सकिए पश्चात विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ |

विस्तृत विवरणको लागि आफ्नो माटोको नमुना नम्बर र नमुना पेश गर्दाको सम्पर्क नम्बर प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ |